Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του παρόντος ερευνητικού έργου θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης της διαδικασίας αποθεραπείας άνω άκρων ασθενών με εγκεφαλικές βλάβες με χρήση τεχνολογιών μηχανικής ανάδρασης και εικονικής πραγματικότητας ενταγμένο σε μια προσέγγιση αυτοδιαχείρισης του ασθενούς. Το σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω 3 συστατικά στοιχεία:

  • Μηχατρονική συσκευή 2 αξόνων τύπου τράπεζας, με προσομοίωση του 3ου άξονα, με απτικές διεπαφές και δυναμική ανάδραση για την υποβοήθηση υλοποίησης ασκήσεων του άνω άκρου της πλευράς που έχει διαταραχτεί. Θα περιλαμβάνει και σύστημα υποσύστημα ελέγχου της κίνησης του άκρου χεριού που σχετίζεται με το πιάσιμο και την απελευθέρωση αντικειμένων.
  • Σύστημα εικονικής πραγματικότητας που θα υποστηρίζει την υλοποίηση των ασκήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς μέσα από την εμπλοκή του ασθενούς σε δραστηριότητες διαφορετικής περιπλοκότητας και στόχευσης σε εικονικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα το εικονικό περιβάλλον του super market θα στοχεύει εκτός από την υποστήριξη των ασκήσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης του μέσω της υλοποίησης πραγματικών αγορών.
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα για την οπτικοποίηση και ανάλυση των μετρήσεων και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της διαδικασίας αποθεραπείας του ασθενούς. Θα υπάρχει και έκδοση της πλατφόρμας σε εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη μηχατρονική συσκευή θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση χαμηλού κόστους ώστε σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητά της, δεδομένου ότι θα προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε ασθενούς, να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο αρχικά στην Ευρωπαϊκή και στη συνέχεια στην παγκόσμια αγορά απέναντι σε συστήματα πολλαπλάσιου κόστους. Συνολικά οι θεραπευτικοί στόχοι που θα επιτευχθούν μέσα από το ολοκληρωμένο σύστημα θα αφορούν:

  • Την αύξηση της ικανότητας αίσθησης του άνω άκρου που έχει διαταραχθεί
  • Την ενίσχυση και καθοδήγηση της επανεκπαίδευσης πάνω σε λειτουργικές κινήσεις
  • Την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης
  • Tην ολοκλήρωση της λειτουργίας του άκρου για την αποκατάσταση της αυτονομίας κινήσεων του πληγέντος ατόμου.

Τέλος, μέσω του εικονικού super-market και πιθανόν των άλλων εικονικών περιβαλλόντων που θα αναπτυχθούν θα ενισχύεται παράλληλα με την άσκηση η αυτοπεποίθηση του ασθενούς μέσω της εμπλοκής του σε δραστηριότητες που τον επανεντάσσουν στην καθημερινότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο