Σύστημα υποστήριξης της διαδικασίας αποθεραπείας άνω άκρων ασθενών με εγκεφαλικές βλάβες με χρήση τεχνολογιών μηχανικής ανάδρασης και εικονικής πραγματικότητας


Το Έργο

logo of stroke rehab

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχατρονικού συστήματος για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά το οποίο έχει διαταραχθεί η κινητικότητα του αριστερού ή του δεξιού άνω άκρου του ασθενούς (ημιπάρεση). Το σύστημα θα υποστηρίζει τον ασθενή στην ορθή εκτέλεση κινήσεων του άνω άκρου με τον ίδιο τρόπο που θα τον βοηθούσε ένας φυσίατρος/φυσικοθεραπευτής.

Το πλεονέκτημα της χρήσης του μηχανήματος είναι ότι ο ασθενής μέσω της επαναληψιμότητας των κινήσεων που θα εκτελεί και της δυναμικής ανάδρασης που θα του παρέχεται, θα “εκπαιδεύεται” να χρησιμοποιεί το διαταραγμένο άνω άκρό του (χέρι, καρπός, ώμος) σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι θα χρειαζόταν μέσα από συνεδρίες φυσιοθεραπειών και με σαφώς μικρότερο κόστος. Η δυνατότητα του συστήματος να συλλέγει και να παρέχει μετρήσεις από τις κινήσεις του άνω άκρου του ασθενούς θα παρέχει εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί, μια ολοκληρωμένη εικόνα, βάσει στοιχείων τηλεμετρίας, στον θεράποντα ιατρό για την πορεία της αποκατάστασης του κινητικούπροβλήματος.

 

Μέλη Σύμπραξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο